vrijdag 11 oktober NedKAD Conferentie – “Behandeling onder de loep”

Goed om te weten dat het Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie (NedKAD) op vrijdag 11 oktober weer een conferentie organiseert met als thema “Behandeling onder de loep!”

Mensen die in behandeling gaan voor angst, dwang, trauma en/of depressie krijgen vaak medicatie en/of psychotherapie aangeboden. In de richtlijnen staan hiervoor tal van behandelingen die aanbevolen worden. Toch blijken veel mensen niet altijd profijt te hebben van deze behandelvormen.

Het programma van deze conferentie brengt de voor- en nadelen van behandeling en alternatieven voor het voetlicht. Onderwerpen  die aan bod komen zijn :
* Wat zijn de voor- en nadelen van psychotherapie bij depressie?
* Wegen de bijwerkingen van antidepressiva bij angst en depressie op tegen de voordelen? En zijn er alternatieven zoals lotgenotencontact?

Sprekers zijn onder anderen Frenk Peeters over psychotherapie, Christiaan Vinkers over medicatie en onze directeur Sander Pronk over
het patiëntenperspectief.

Ook zijn er workshops over afbouw van antidepressiva, het rotatiemodel bij psychotherapie en over rTMS-behandeling.
Zoals andere jaren begint de conferentie met een aantal presentaties van recent onderzoek op het gebied angst, dwang, trauma en depressie.


De conferentie is bedoeld voor professionals uit het vak, maar
wij houden natuurlijk al het nieuws en resultaten goed in de gaten
en informeren jullie hier vervolgens weer over!

Zoeken
X