Veel mensen hebben last van angst of dwang. In iedere klas zitten wel een of twee mensen die hier last van hebben. Veel mensen hebben het gevoel dat ze de enige zijn en vinden het lastig om er open over te praten. Er rust een stigma op mensen met psychische klachten en dat verhoogt de drempel om goede hulp te vinden.

Voorlichting

We geven met een enthousiast team van ervaringsdeskundigen voorlichting aan scholen, universiteiten, hulpverleners en bedrijven. Hiermee geven we informatie over angst, dwang en fobieën. We vertellen vanuit onze eigen ervaring en geven advies over hoe je hiermee om kan gaan. Met deze voorlichting willen we het taboe rondom deze psychische kwetsbaarheid doorbreken.

Ervaringsdeskundig

Een ervaringsdeskundige is iemand die op basis van persoonlijke en collectieve ervaringskennis in staat is deze kennis te delen met anderen. Onze voorlichters hebben zelf ervaring met angst- en/of dwangklachten. We zijn tot ervaringsdeskundige opgeleide vrijwilligers. En wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hulpverlening. Hiermee willen we perspectief bieden voor hulp en verbetering van leefkwaliteit voor mensen met dergelijke psychische klachten.

Basisvoorlichting angst- en dwangstoornissen

We komen graag met een of twee mensen bij jou op school  of werk langs om te vertellen over angst, dwang en fobie. In de voorlichting wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Wat is angst, dwang en fobie? Wanneer spreken we van een stoornis?
  • Wat zijn de meest voorkomende angst- en dwangstoornissen?
  • Hoe herken je het bij jezelf en bij een ander?
  • Wat kun je eraan doen?

In de voorlichting speelt het ervaringsverhaal van de ervaringsdeskundige een belangrijke rol. Er wordt kort wat verteld over de activiteiten die onze stichting organiseert voor mensen met angst en dwang. Aan het einde van de voorlichting wordt er een klanttevredenheidsenquête afgenomen.  Na afloop krijg je naar wens aanvullend informatiemateriaal toegestuurd.

Kosten

De eerste nieuwe voorlichting is €25, daarna vragen wij €50 euro per voorlichting. Dit is exclusief reiskosten à €0,21  per km per voorlichter. Voorlichting duurt 60 tot 90 minuten. Duurt de voorlichting langer, dan wordt het maatwerk.

Maatwerk

Wil je graag meer verdieping in de voorlichting? Is er een specifiek onderwerp dat je graag verder zou willen bespreken in de klas of op je werk? Wil je verschillende casussen bespreken? Of wil je de voorlichting graag in het Engels? Dat kan allemaal. Dit vraagt echter van ons meer voorbereiding en we maken daarom graag een offerte voor jouw specifieke wensen.

Wil je meer weten?

Stuur dan een mail naar voorlichting@adfstichting.nl of bel naar Ellemieke Hemmers 0642650536. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.