Verlatingsangst = Isolofobie: angst om verlaten te worden door mensen van wie je houdt

Bij verlatingsangst gaat het om de angst verlaten te worden door je ouders, je partner, je kinderen of iemand die je heel nabij is. Zonder dat daar echt reden toe is, piekeren mensen met verlatingsangst (isolofobie) dat ze in de steek worden gelaten, bedrogen door hun partner, gedumpt door vrienden.
Als die gedachten steeds weer terugkeren, je leven en gedrag gaan bepalen, dan is er sprake van verlatingsangst.

Verlatingsangst: klachten, symptomen en oorzaken

Verlatingsangst: Klachten en symptomen

Kinderen
Bij baby’s vanaf ongeveer 6 maanden is verlatingsangst een normale stap in de emotionele ontwikkeling. Als een kind ouder wordt, leert het dat ouders ook weer terugkomen als ze even weg zijn geweest. Wordt het zelfvertrouwen onvoldoende opgebouwd, dan leert het kind niet om afstand te nemen.
– Kinderen kunnen nachtmerries hebben.
– Totaal overstuur raken als de ouders of verzorgers er niet zijn.
– Buitensporig bang zijn dat een van hen iets overkomt.
– Niet willen slapen, spelen, etc. als de ouder er niet bij is.
Volwassenen
Volwassenen met verlatingsangst kunnen de volgende klachten en symptomen hebben:
– Extreme gevoelens van jaloezie.
– Continue behoefte aan bevestiging van je partner.
– Grote angst dat de ander je verlaat of dat diegene iets overkomt.
– Angst om alleen te zijn of alleen iets te ondernemen.
– Nachtmerries (dat je verlaten wordt).
– Moeite met het aangaan van betekenisvolle relaties (‘hij of zij laat me toch in de steek’).

Oorzaken

Kinderen
Soms kan verlatingsangst ontstaan door een onveilige hechting in de kindertijd: de ouders waren onvoldoende aanwezig of bereikbaar waren, er zorgden te veel verschillende personen voor het kind of er was sprake van verwaarlozing of mishandeling
Bij kinderen speelt hun grote afhankelijkheid een rol: als zij niet weten op wie zij kunnen steunen, dan geeft dat emotionele onzekerheid die als verlatingsangst doorwerkt in de volwassenheid.
Volwassenen
Bij volwassenen kan de verlatingsangst plotseling opduiken na een ingrijpende ervaring, zoals het bedrog van een partner. De oorzaak kan ook liggen is een psychische aandoening, zoals autisme of een borderline stoornis. En vaak is er een samenloop van diverse oorzaken.

Behandeling en medicatie

De meest aangewezen therapie van verlatingsangst voor volwassenen is cognitieve gedragstherapie.
Je leert naar je gedrag en je denken te kijken en daar anders mee om te gaan.
Als je angst vooral is dat je partner je verlaat, dan kan de behandelaar ook relatietherapie voorstellen, of misschien moet er gewerkt worden aan je zelfvertrouwen.
Zoek hulp als de klachten echt een probleem voor je worden, bijvoorbeeld: je kan niet meer van huis omdat je kind dan ontroostbaar blijft, of je partner mag de deur niet uit omdat jij dan alleen bent. Bij kinderen en pubers zoek je hulp als de klachten langer dan 4 weken aanhouden. Bij volwassenen met verlatingsangst gaan we uit van een termijn van 6 maanden.

Hoe wij je helpen

De ADF stichting zet zich op verschillende manieren in om mensen met angst- of dwangklachten te helpen.

Telefonische hulpdienst

Vertel ons gerust hoe je je voelt. Je kunt onze telefonische hulpdienst bellen op werkdagen van 09.00 tot 13.30 uur op telefoonnummer 0343 – 753 009. Voor een goed gesprek, advies, of alleen maar om even van je af te praten.

Trainingen

In samenwerking met trainers, coaches, psychologen en ervaringsdeskundigen is het mogelijk om via de ADF stichting aan verschillende trainingen deel te nemen die erop gericht zijn angst- en dwangklachten te reduceren.

Lees verder

Lotgenotencontact

In een lotgenotencontactgroep praat je met anderen over je ervaringen met angst en dwang. Je luistert naar elkaars verhaal, stelt vragen, geeft advies. Er zijn twee ervaringsdeskundige begeleiders van de ADF stichting bij.

Lees verder

Module Omgaan met emoties Therapieland

Heb je het idee dat je het aankunt om zelf met je verlatingsangstklachten aan de slag te gaan? Via de E-health behandelingen van Therapieland kun je thuis zelf beginnen met het aanpakken van je klachten. Bekijk de video voor meer informatie. Normaal gesproken kost deze module €49,95. Als Vriend van de ADF stichting krijg je 20% korting. Stuur een mail naar donateurs@adfstichting.nl en vraag de kortingscode aan.

Help ons helpen

Ons advies geven wij gratis, want iedereen moet toegang hebben tot hulp. Wij maken natuurlijk wel kosten om hulp te bieden. Financiële steun zorgt dat wij kunnen doorgaan met het bieden van advies en hulp.

Daarom vragen wij je om een kleine bijdrage in de vorm van een donateurschap of een eenmalige gift.

Met deze steun kunnen we niet alleen jou helpen, maar komen wij op voor de belangen van alle mensen met angst- en/of dwangklachten.

Help je mee?

Ja, ik help helpen

Vertel ons gerust hoe je je voelt

Welkom bij de ADF stichting. ADF staat voor: Angst, Dwang en Fobie. Heb je klachten op dit gebied, dan kun je bij ons terecht. Voor een luisterend oor, een goed gesprek, meer informatie, wie weet handige tips om er mee om te gaan of advies over behandeling. Wij zijn er voor jou en méér dan een miljoen andere mensen in ons land die met hun angst, dwang of fobie willen omgaan. Bel gerust als je een keer met iemand wilt praten die er het nodige van af weet. Even je hart luchten? Wij staan er open voor en helpen je graag om je weg te vinden.