Vergoeding Taperingstrips (Afbouwmedicatie)

Momenteel is er door veel zorgverzekeraars een voorlopig –in onze ogen onterecht- standpunt ingenomen m.b.t. de vergoeding van de Taperingstrips. Ondanks dat de standpunten van de zorgverzekeraars expliciet worden gecommuniceerd aan de ontwikkelaars en uitvoerders, communiceren de zorgverzekeraars deze standpunten niet helder (genoeg) aan de patiënten en/of andere zorgverleners. Het is van belang om de patiënten consistente en accurate informatie aan te reiken om daarop hun beslissingen te baseren.

Per 1-1-2017 zullen alle zorgverzekeraars de Taperingstrips niet vergoeden, tot er een ander standpunt ingenomen wordt. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Zorgverzekeraar DSW, en daaronder vallen StadHolland en inTwente, vergoeden de Taperingtrips in 2017 WEL. Hierbij dient vermeld te worden dat DSW contractueel gezien tweemaal een strip vergoedt. Indien er een langer traject nodig is om af te bouwen dient de voorschrijver een machtiging aan te vragen bij DSW om de overige strips ook vergoed te krijgen.
  • De zorgverzekeraars van de Achmea-groep vergoeden de medicatie –tot zij een definitief besluit hebben genomen- uit coulance. Het is ons niet bekend wanneer deze regeling zal eindigen maar we zullen u hierover op de hoogte houden.

Zoeken
X