Overige therapieën

Virtual reality

Virtual reality therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Bij virtuele therapie worden levensechte beelden nagebootst van datgene waar de patiënt bang voor is. Door middel van een virtual reality bril (een soort duikbril waar beelden in gespeeld worden), kan je situaties oefenen. Iemand die moeite heeft met drukke gebieden, kan midden op een virtueel plein worden neergezet. En iemand die bang is voor de huisarts kan plaatsnemen in een virtuele behandelkamer. Met deze techniek wordt het makkelijker om stapsgewijs de angst te verminderen.

Cognitieve gedragstherapie werkt goed bij verschillende psychische problemen, zoals angststoornissen, depressie, alcoholverslaving en psychosomatische problemen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Deze therapie gaat ervan uit dat je angst erger wordt als je die probeert te onderdrukken. Je leert de angst en de emoties die daarbij komen te aanvaarden, te accepteren. Hierdoor vermindert uiteindelijk de spanning. Maar, acceptatie is niet achterover leunen. Het vraagt een actieve houding waarbij je toelaat wat je simpelweg niet kunt veranderen. Als je de hele tijd aan het vechten bent tegen je angst, kun je niet echt leven.

De boodschap van deze therapie is om nu te leven, met het verleden, met herinneringen, met angsten en verdriet. Door te ontdekken wat je echt belangrijk en waardevol vindt, is het mogelijk om je leven zo te veranderen dat het bij jou past.

Het is in onderzoek bewezen dat ACT werkt bij angst, depressie, paniek, negatief denken en een negatief zelfbeeld.

Mindfulness

Vaak zijn we met doelen en plannen voor de toekomst bezig. Maar het is belangrijk om je aandacht te houden bij wat nú is. Ook als je onrustig, angstig of gespannen bent. Mindfulness leert je om te gaan met de onrust, zonder jezelf erin te verliezen.

In onze samenleving is weinig begrip voor ziekte, verdriet, (geestelijke) pijn en ouderdom. Je moet het er maar niet te vaak over hebben. Het moet allemaal leuk zijn en als het dat niet is, moet je er wat aan doen. Maar het leven is niet alleen maar leuk. (Geestelijke) pijn, ziekte en verdriet horen erbij en de pijn wordt alleen maar erger als we het proberen weg te duwen.

Mindfulness helpt niet alleen om ziekte en negatieve gevoelens te accepteren, het leert je ook inzien dat het weer over gaat. Zoals de gedachten opkomen, gaan ze ook weer weg. Als je chronische – langdurige – klachten hebt, helpt mindfulness om te zien dat je meer bent dan je beperking. Je hébt een beperking, maar je bént niet die beperking. Zo wordt de beperking minder groot en beter te dragen.

Inference Based Approach (IBA)

IBA is een nieuwe cognitieve therapie voor mensen met dwang. Dwangpatiënten zien soms het verschil niet meer tussen de werkelijkheid en hun fantasie. Dat is de basis voor deze nieuwe therapie. Iemand met dwangklachten gaat vaak anders denken als de dwang heel erg opkomt. Alles wat door de zintuigen binnenkomt (wat je hoort, ruikt, proeft, ziet, voelt) wordt genegeerd. Als je dwang hebt, denk je dat alles wat mis kan gaan, ook echt mis zal gaan. ‘Dit vliegtuig gaat zeker neerstorten’, ‘We worden allemaal heel erg ziek als ik niet heel hard mijn huis poets’. En dit terwijl je in je hoofd prima weet dat dat helemaal niet zo is.

Tijdens de IBA therapie wordt er niet gediscussieerd over of iets wel of niet kan en hoe groot de kans daarop is. In plaats daarvan helpt de therapie je te ontdekken dat een moeilijk moment je kan blokkeren om naar de werkelijkheid te kijken. Tijdens de therapie krijg je tips om te kijken of je je met de werkelijkheid bezig houdt of met je fantasie. Je leert sterker te staan tegen je dwanggedachten en je fantasie.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie die veel gebruikt wordt bij mensen met PTSS en traumatische ervaringen. Met deze therapie kan je een nare gebeurtenis verwerken, juist door de herinnering eraan terug te halen. Tijdens de behandeling zal de therapeut je vragen om de nare gebeurtenis voor de geest te halen. Terwijl dat gebeurt geeft de therapeut prikkels die je afleiden. Dit kan bijvoorbeeld doordat er via een koptelefoon afwisselend links en rechts geluiden worden gespeeld. Of de therapeut kan met de hand bewegingen maken voor je gezicht. Deze afleidingen zorgen ervoor dat je hersenen de nare gebeurtenis verwerken. Hierdoor heb je de herinnering nog wel, maar maakt het niet meer heel erg angstig of verdrietig.

Uit onderzoek is gebleken dat EMDR goed werkt bij patiënten met klachten na een trauma, en dat het emotioneel minder zwaar is dan andere therapieën.

Zoeken
X