Berichten

Een van de grootste uitdagingen voor een naaste met de zorg voor iemand met angst- en/of dwangklachten is het stellen van grenzen. We zijn zo geneigd de ander te helpen, wanneer diegene in nood is, dat het onnatuurlijk voelt om iets anders te doen. Toch is het belangrijk om een grens te stellen voor jezelf en voor de ander. Op maandag 22 mei 2023 is er een thema-avond voor naasten.

Wanneer je partner, zoon, dochter, zus, broer, vader of moeder last heeft van psychische klachten, heeft dit invloed op jouw leven en op jullie relatie. Het kan lastig zijn jezelf staande te houden naast de zorg voor de ander. Goed voor jezelf zorgen is dan erg belangrijk. Dat betekent af en toe uit de situatie stappen, afstand nemen en iets voor jezelf doen.

Lees meer

Het was een warm welkom toen ik in november 2018 solliciteerde als medewerkster voor de Telefonische hulpdienst. De ADF stichting heb ik leren kennen doordat onze dochter José hier ook als vrijwilligster met veel passie en plezier heeft gewerkt. Een aantal collega’s waar ik nu mee samen werk hebben José goed gekend.

Lees meer

In goed overleg hebben het Bestuur van ADF en NHS en Marjolijn van Kooten besloten dat Marjolijn in oktober gaat stoppen als directeur van beide stichtingen.

Na een periode van vernieuwing waarin projecten als OCDcafé de BibberBar en MeetMyFear tot stand zijn gekomen, zal de structuur van ADF en NHS veranderen, waarbij we op zoek gaan op naar een nieuwe invulling van de directeursfunctie.

Dit zal enige tijd vragen. ADF en NHS gaan een nieuwe fase in waarin zij hun dienstverlening voor achterban, donateurs en verwanten verder willen versterken.

Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u een mail sturen naar Patricia Muis, manager bedrijfsvoering: patricia@adfstichting.nl. Met betrekking tot bestuurlijke zaken kunt u terecht bij Josine van Hamersveld, voorzitter van het bestuur van de NHS en ADF stichting: josine@adfstichting.nl