ADF Organisatienetwerk

De Angst, Dwang en Fobie stichting is de landelijke patiënten-familieorganisatie voor en met volwassenen, jongeren en kinderen met angst- en dwangklachten en hun naasten. Al bijna 50 jaar kunnen patiënten, naasten en hulpverleners bij ons terecht voor ervaringsdeskundigheid en persoonlijk advies over angst en dwang. Lees meer over de missie van de ADF stichting. 

De ADF stichting is door het ministerie van VWS aangemerkt als de representatieve patiënten- familieorganisatie van en voor mensen met angst- en dwangklachten en hun naasten. Wij participeren in het Nederlands Kenniscentrum voor Angst en Depressie 

Ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals kunnen samen het verschil maken! Daarom werken we graag samen met instellingen en organisaties die de zorg voor (jonge) mensen met angst- en dwangklachten willen verbeteren en het belang van onderzoek naar angst- en dwangstoornissen onderschrijven. Zo werken we al intensief samen met top-GGZ instellingen, universiteiten en ziektekostenverzekeraars. 

Vindt jouw organisatie betere zorg en betere behandelingen op gebied van angst en dwang belangrijk en wil je dat ook uitdragen? Neem dan ook deel aan het ADF Organisatienetwerk!  

Deelnemen?

Deelname aan het ADF Organisatienetwerk biedt in overleg de volgende mogelijkheden:   

  • Het logo van jouw organisatie op (de homepage van) deze website als uitdrukking van het vertrouwen dat de ADF stichting uitspreekt in de zorg die jouw organisatie biedt; 
  • Inbreng van (ervaringsdeskundige) expertise bij de ontwikkeling en bijstelling van zorgprogramma’s op het gebied van angst- en dwangstoornissen; 
  • Ervaringsdeskundige bijdrage aan het ontwikkelen van plannen voor wetenschappelijk onderzoek; 
  • Het geven van bekendheid aan onderzoek via deze website, social media, mailings en ons kwartaalmagazine Vizier; 
  • Oproepen voor deelname aan onderzoek; 
  • Het organiseren van lotgenotencontacten in het kader van nazorg, desgewenst op locatie; 
  • Het organiseren van trainingen voor naasten (ouders, partners, kinderen) van patiënten, desgewenst op locatie; 
  • Een wachtkamerabonnement op de Vizier voor afdelingen/locaties naar keuze.  

De kosten zijn afhankelijk van het gekozen pakket. 

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar onze voorzitter Josine van Hamersveld via  josine@adfstichting.nl. 

Zoeken
X