Speerpunten 2019-2022

1. Groei naar 5000 Vrienden en Supporters ter waarborging maatschappelijk draagvlak, continuïteit en om samen sterker te staan.

2. Bespreekbaar maken van Trauma en stressgerelateerde stoornissen. Het bieden van ervaringsdeskundige ondersteuning en peer-to-peer-support op het gebied van (C)PTSS.

3. Landelijke dekking lotgenotencontact/supportgroepen met angstgroepen en OCS-groepen

4. Landelijk dekkend online ontmoetingsplatform waar patiënten/naasten elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.

5. ADF panel: 50 opgeleide ervaringsdeskundigen die op volwaardige basis bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, poliklinieken, nazorg enz.

6. Jaarlijks 3 themabijeenkomsten organiseren met als doel patiënten, naastbetrokkenen en behandelaren te verbinden op een inspirerend thema.

Resultaten en jaarverslagen

In 2018 bestond de ADF stichting maar liefst 50 jaar! Daarmee zijn wij één van de oudste patienten- en naastenorganisaties van Nederland. Dat was reden voor een speciale jubilieumuitgave van het prijswinnende magazine Vizier en een inspirerend jubileumcongres waarin verbinding, openheid, empowerment, kennisdeling en gezamenlijke besluitvorming door patiënt en behandelaar, centraal stonden.

Het dagvoorzitterschap werd op inspirerende wijze verzorgd door Prof.dr. A.J.L.M. van Balkom en cabaretier Pepijn Schoneveld. Hiermee hebben we de thema’s ‘open over angst’ en ‘shared decision making’ doorgetrokken tot in het dagvoorzitterschap. Pepijn Schoneveld leeft namelijk zelf met angstklachten en is daar open over. Ton van Balkom is zijn behandelend psychiater, hetgeen een mooie wisselwerking tussen patiënt en behandelaar opleverde.

Het programma bood patiënten, naasten en geïnteresseerden inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van behandelingen van angst- en dwangstoornissen. De inhoud van het programma droeg bij aan de doelstellingen kennisdeling en openheid. Rode draad van de dag was het thema ‘shared decision making’; een manier van werken waarbij behandelaar en patiënt samen tot een beleid komen dat het beste bij de patiënt past. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen. In dat kader is het eerste exemplaar van door ADF ontwikkelde patiëntenversie in de vorm van een beeldverhaal tijdens de opening van het congres aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Wil je presentaties op het hoofdpodium terugkijken? Dan kan op het ADF YouTube kanaal. Of lees de eindevaluatie van het ADF jubileumcongres.

We bestaan al 50 jaar, maar we zijn nog lang niet klaar. Ongeveer 20 % van de bevolking krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis, terwijl zo’n 2,5% van de bevolking te kampen krijgt met een dwangstoornis. Angst en dwang gaan in 40% van de gevallen gecombineerd met depressie. Gelukkig weten steeds meer mensen ons te vinden voor informatie, ervaringsdeskundig advies en (online) lotgenotencontact.

De ADF stichting is in 2018 meer dan 2500 keer gebeld op het nummer van de hulptelefoon en steeds meer mensen maken gebruik van de inloopmogelijkheid en het vraagbaak via e-mail.

In het jaar 2018 hebben op twintig locaties in het land meer dan 300 deelnemers baat gehad bij ADF Lotgenotencontact. Het online lotgenotencontact via de ADF facebookgroep groeit snel. Trainingen als ‘Mindfulness’, YinYoga: Zacht met Angst’ en ‘ouders en partners’ waren goed bezocht.

Ook online zet de ADF zich in om angst/dwang bespreekbaar te maken en om mensen te informeren en te helpen. De website adfstichting.nl is in 2018 door een kwart miljoen gebruikers bezocht. Het aantal volgers van de ADF facebookpagina blijft stijgen en het ADF YouTube kanaal is in ontwikkeling. Een innovatief voorbeeld is de YouTube Chatroom waar iedereen die last heeft van sociale angst onder begeleiding van onze ervaringsdeskundige moderators kan chatten.

Het prijswinnende kwartaalmagazine Vizier ligt op de mat bij onze donateurs en in steeds meer wachtkamers van GGZ-instellingen en zelfstandige therapeuten.

In het jaarverslag 2018 kun je zien wat wij met uw bijdrage hebben gedaan en welke resultaten er zijn behaald dankzij de steun en inzet van onze donateurs, vrijwilligers en partners. Benieuwd naar de resultaten van voorgaande jaren? Bekijk dan het jaarverslag 2016 of het jaarverslag 2017.

In onze statuten is het doel, de werkingssfeer en structuur van de Angst, Dwang en Fobie stichting vastgelegd.

Zoeken
X