Over ADF

De Angst, Dwang en Fobie stichting

Al 50 jaar kunnen patiënten, naasten en hulpverleners bij de ADF stichting terecht voor ervaringsdeskundigheid en persoonlijk advies over angst en dwang. De Angst, Dwang en Fobiestichting is daarmee de landelijke patiënten- en familieorganisatie voor en met volwassenen, jongeren en kinderen met angst- en dwangklachten en hun naasten.

Cijfers

Ongeveer 20 % van de bevolking krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis, terwijl zo’n 2,5% van de bevolking te kampen krijgt met een dwangstoornis. Angst en dwang gaan in 40% van de gevallen gecombineerd met depressie. Bijna twee miljoen Nederlanders kregen het afgelopen jaar te maken met psychische klachten. Ongeveer één miljoen Nederlanders maakt gebruik van de GGZ. Grote kans dat jij hier ook mee te maken hebt. Zelf of als partner, ouder, kind, vriend, hulpverlener, buurman, noem maar op.

Taboe

Iedereen kan een angst- of dwangstoornis krijgen en het is zeker niet iets om je voor te schamen. Een gebroken been is dat toch ook niet? Toch is het nog te vaak taboe om er openlijk over te praten. Als gevolg van schaamte en een negatief stempel lijden mensen in stilte en krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben.

Ontstaan ADF stichting

De ADF stichting is opgericht door Marina de Wolf-Ferdinandusse. Zij leed zelf aan een paniekstoornis en kreeg daarvoor destijds geen goede hulp. Ze werd van het kastje naar de muur gestuurd. Uiteindelijk heeft Marina haar paniekstoornis met behulp van cognitieve gedragstherapie overwonnen. Dat was toen een heel nieuwe behandelmethode. Marina zag dat het nodig was dat lotgenoten elkaar helpen en wilde de stem van de patiënt laten horen. In 1968 heeft zij daarom de Angst, Dwang en Fobie stichting opgericht. Het Marina de Wolfcentrum in Ermelo is naar haar vernoemd.

Missie

Supporters, Vrienden en Vrijwilligers van de ADF stichting zetten zich in om het taboe op angst- en dwangklachten te doorbreken. We streven naar een samenleving die open en begripvol omgaat met psychische kwetsbaarheden. Ons gezamenlijke doel is om bij te dragen aan het welbevinden van mensen met angst- en dwangklachten.

Hier staan wij voor

De ADF stichting is er voor iedereen die te maken krijgt met angst en dwang. Openheid, begrip, (ervarings)deskundigheid en verbinding zijn onze leidende principes.

Openheid: Wij zijn open over angst en dwang, omdat wij ervan overtuigd zijn dat acceptatie begint met het doorbreken van de taboes rond psychische problematiek. En bovenal: het is niets om je voor te schamen!

Begrip: Net als jij weten we uit eigen ervaring hoe ingrijpend angst kan zijn en dat ‘moeten’ soms gek maakt. Wij accepteren je zoals je bent en oordelen niet.

(Ervarings)deskundigheid: Onze getrainde ervaringsdeskundigen durven zich kwetsbaar op te stellen. Door het delen van (herstel)ervaringen kunnen wij jou helpen. De ADF stichting heeft betrouwbare kennis over angst- en dwangstoornissen en werkt samen met een uitgebreid netwerk van behandelaars. We delen onze (ervarings)deskundigheid en netwerk graag met jou.

Verbinding: Lotgenoten kunnen elkaar steunen, inspireren en hoop geven. Hoe meer we elkaar opzoeken en ontmoeten, hoe beter het is.

Zoeken
X