Oproep voor deelnemers aan het onderzoek: Zelfmanagement in het herstel van depressie

Het patiëntenperspectief wordt in depressie behandelingen vaak over het hoofd gezien. De kennis over wat depressieve patiënten zelf denken te kunnen bijdragen aan hun herstel en het omgaan met hun depressie is onvoldoende, wordt weinig ingezet in behandelingen en wordt nog te weinig onderzocht.

De afdeling Stemmingsstoornissen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) doet, in samenwerking met UMC Groningen en Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoek naar belangrijke vraagstukken in de behandeling van depressie vanuit het patiëntenperspectief: Hoe kunnen patiënten naar hun mening zelf bijdragen aan het herstel van hun depressie? Wat helpt patiënten om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met hun depressie? Welke zelfmanagement strategieën ervaren zij als meest behulpzaam?

Deelname

Bent u in de afgelopen 3 jaar (bijna) hersteld van een depressie, ouder dan 18 jaar en bent u nooit eerder manisch geweest? Dan zouden we u willen vragen om een online vragenlijst (anoniem) in te vullen, waarin we vragen naar uw ervaring met het herstellen van uw depressie. Dit duurt ongeveer 13 minuten.

Link online vragenlijst

Voor vragen kunt u contact opnemen met Roos van Griekenr.a.vangrieken@amc.uva.nl

Zoeken
X