Onderzoek naar langdurig medicijngebruik en rijgeschiktheid

Het doel van het onderzoek is na te gaan wat de invloed is van langdurig gebruik van bepaalde medicijnen op de rijgeschiktheid. De medicijnen waar het in de studie om gaat, zijn veelgebruikte antidepressiva, slaapmiddelen en angstremmers, die vallen in de zogenaamde “categorie III-medicijnen’. Dit bekent dat ze een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed hebben op de rijvaardigheid.

Momenteel schrijft de wet voor dat mensen die langdurig gebruiker zijn van categorie III medicijnen tegen depressie, slapeloosheid of angst niet mogen autorijden. In de wetenschappelijke literatuur bestaat er echter twijfel over of deze langdurige medicijngebruikers minder goed rijden. In het huidige onderzoek zoeken wij uit of deze twijfel terecht is.

Dit wordt gedaan, door de rijgeschiktheid van langdurige medicijngebruikers, te vergelijken met andere weggebruikers die deze medicijnen niet gebruiken. Het is belangrijk om dit uit te zoeken, omdat, wanneer blijkt dat langdurige medicijngebruikers rijgeschikt zijn, dit kan leiden tot veranderingen in de wet- en regelgeving. Dit heeft als mogelijk gevolg, dat langdurige gebruikers van categorie III medicijnen weer rijgeschikt worden verklaard en de weg op mogen

Mensen die al langer dan zes maanden een medicijn gebruiken voor depressieklachten, slaapproblemen en angstklachten, kunnen zich melden via de website:http://www.onderzoekrijgeschiktheid.nl/

Op onze website kunt u nagaan of het medicijn dat u gebruikt in het huidige onderzoek onderzocht wordt:
(http://www.onderzoekrijgeschiktheid.nl/index.php/het-onderzoek/medicijnen)

Deelname aan het onderzoek kan plaatsvinden bij één van de volgende drie universiteiten: Universiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht

Deelname aan het onderzoek is mogelijk in de periode van:
  Juni 2014 t/m Juni 2016

Zoeken
X