In haar eerste blog vertelt Ellemieke over haar angst voor ziektes en hoe ze hiermee om heeft leren gaan. Nu helpt ze anderen hiermee bij de ADF stichting.

De vrijwilligers en medewerkers van de ADF stichting nemen even een weekje vrij tussen Kerst en Oud&Nieuw.

Nu Nederland in lockdown is gegaan, blikt Desiree terug op gebeurtenissen in het afgelopen jaar in haar leven. Het was een jaar van huidhonger, verwelkomen en afscheid nemen.

Manon Lemkes, yogadocente en vrijwilliger van de ADF stichting, geeft maandagavond 21 december tussen half acht en half negen een gratis online yogasessie om ontspannen de kerst in te gaan. Ze legt uit: ‘Nu de feestdagen voor de deur staan is het tijd om daar eens goed van te gaan genieten. Dat hebben we wel verdiend na zo’n heftig jaar, toch? Ik laat je lichaam ontspannen en je hoofd tot rust komen met deze fijne online yogales. Na deze yogales ben jij klaar voor een kalme kerst.’ Aanmelden kan hier.

Vanaf 1 december geldt de mondkapjesplicht in openbare ruimten vanwege het coronacirus. In de afgelopen week ontstond hier in de media veel ophef over, want wat als je geen mondkapje kunt dragen?

Voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, een chronische ziekte, longziekte, angststoornis of PTSS geldt een uitzondering op de mondkapjesplicht. De netwerkorganisatie Ieder(in) rekende uit dat maximaal anderhalf miljoen mensen in Nederland vanwege een aandoening mogelijk geen mondkapje kunnen dagen.

De ‘bewijslast’ om aan te tonen dat je onder de uitzonderingsgroep valt, ligt bij jezelf. Iemand van de politie of een BOA kan je vragen om de medische noodzaak aan te tonen met bijvoorbeeld medicijnen of een briefje van de huisarts. Minister Hugo de Jonge suggereerde van de week nog dat longpatiënten hun ‘puffer’ kunnen laten zien. Maar wat als je last hebt van PTSS of een angststoornis?

Het ministerie stelt dat je niet verplicht bent om medische gegevens te laten zien, maar dan op een andere manier moet aantonen dat je onder de uitzondering valt. Op de website van de rijksoverheid.nl staat nu beschreven hoe je kunt aantonen dat je een uitzondering bent. Je kunt een kaartje downloaden om aan te geven dat je vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kan dragen. Dit kaartje wordt door zorgaanbieders en cliëntenorganisaties verspreid. Je kunt dit zelf hier downloaden en vervolgens uitprinten. Neem het kaartje wel altijd mee.


Als je niet kan of wil aantonen dat je onder de uitzonderingen valt, dan moet je misschien wel de ruimte verlaten of kun je een boete krijgen. Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf moeten namelijk kunnen controleren of je onder de uitzonderingen valt.

De website van Ieder(in) geeft hier een opsomming van de discussie over de mondkapjesplicht in de media.

Illustratrice Jill Heesbeen (22) volgt de richting illustratie van het laatste jaar aan de kunstacademie St. Joost in Den Bosch. Als afstudeerproject heeft ze een bijzonder project bedacht over smetvrees, waar ze zelf ook last van heeft.

Jill legt uit: ‘Een zine is eigenlijk een boek (met de dikte van een tijdschrift) waarin verschillende vormen van illustratie bij elkaar komen, vaak ook in combinatie met tekst. Bijvoorbeeld redactionele en wetenschappelijke illustraties, maar ook strips en infographics, posters en gedichten.

Ik wil in deze zine graag de verhalen en anekdotes van mensen met smetvrees bundelen. Ik laat de luchtige, soms grappige kant zien, maar zeker ook de moeilijke, uitputtende kant. Zelf heb ik ook al zo lang ik me kan herinneren last van smetvrees. Soms kan ik erom lachen, en soms kan ik erom huilen. Het tweeledige vind ik erg interessant om te gaan verbeelden.

© Jill Heesbeen 2020

De zine is bedoeld voor mensen met smetvrees, maar zeker ook hun naasten die hen niet goed kunnen begrijpen. De zine laat zien hoe mensen met smetvrees (vaak onlogisch) denken, zich voelen, en gedragen. Doordat het voornamelijk in beeld wordt uitgelegd, in plaats van tekst, is het beter te begrijpen voor mensen die geen smetvrees hebben. Voor mensen met smetvrees zal het vooral om herkenning in de verhalen van lotgenoten gaan, maar ook zal er informatie over bijvoorbeeld oorzaken in te vinden zijn. Ik hoop met deze zine smetvrees meer bespreekbaar te maken, en bij te dragen aan de emancipatie van mensen met smetvrees.’

Geïnteresseerden kunnen zich per email melden bij: jillheesbeen@hotmail.com.

Kijk ook even op haar website www.jillheesbeen.com

Gevoelens van angst en dwang kunnen je leven behoorlijk ontregelen. Zo ernstig dat je je werk, vrienden en kennissen en soms zelfs familieleden kwijtraakt. Misschien ben je bang om de straat op te gaan, heb je smetvrees of loop je eindeloos te tobben en te malen? Je bent zeker niet de enige. In Nederland hebben zo’n anderhalf miljoen mensen last van angst- en dwangklachten.

Het kan heel erg opluchten om hierover te praten met mensen die precies begrijpen wat je voelt. Om je gevoelens te delen en ervaringen uit te wisselen.

De Angst Dwang en Fobie stichting helpt je daarbij. Over heel Nederland hebben we lotgenotengroepen bijeengebracht. Dit voorjaar start de Angst, Dwang en Fobie stichting nieuwe lotgenotengroepen voor mensen met angst- en/of dwangklachten in Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. De groep komt vijf avonden bij elkaar – 1 keer per maand – en wordt begeleid door getrainde ervaringsdeskundigen. 

Aarzel niet! Help jezelf, help anderen en meld je nu meteen aan.

Informatie en aanmelden: www.adfstichting.nl/lotgenotencontact;  
Tel: 0343-518080 of mail naar: lotgenotencontact@adfstichting.nl 

Is dit nog een stap te ver voor jou? Bel dan eerst eens met de telefonische hulpdienst van de ADF stichting. De hulpdienst staat iedere werkdag van maandag tot vrijdag, van 09.00 uur tot 13.30 uur, voor je klaar. Met een luisterend oor, met kennis van zaken. Tel: 0343 – 753 009.

Wat zoeken we precies?
De ADF stichting is op zoek naar een enthousiast bestuurder, met ervaring in een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het goede doel. Een empathische verbinder met een uitgebreid netwerk in de geestelijke gezondheidszorg. Je bent eindverantwoordelijk
voor de bedrijfsvoering van de stichting en de aansturing van drie medewerkers. Je legt
verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. Daarnaast zijn fondsenwerving en
netwerken belangrijke taken. Kennis van digitalisering en social media om de boodschap van
de stichting te verspreiden, is noodzakelijk.

De huidige directeur van de ADF stichting, Sander Pronk, blijft in functie tot de vacature is vervuld.


Wat ga je doen?
In de afgelopen jaren zijn er grote stappen gemaakt met de digitalisering van het netwerk.
De website van de ADF stichting is vernieuwd. Er zijn samenwerkingen gestart met
verschillende GGZ-organisaties, om de boodschap van de ADF te verspreiden. De nieuwe
directeur heeft hierin een voortrekkersfunctie. De ADF stichting wil graag verder groeien en
dat betekent dat er extra fondsen gevonden moeten worden. Belangrijke taken zijn daarom
fondsenwerving en het initiëren van kansrijke initiatieven. Het aanvragen van subsidies is
ook onderdeel van je takkenpakket. Als ambassadeur van de ADF stichting sta je in contact
met ggz-instellingen, PGO’s (platformen die een persoonlijke gezondheidsomgeving
aanbieden), koepelorganisaties en de overheid.


Wie zijn wij?
De ADF stichting is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft
met angst- en dwangklachten. We zijn een platform voor ontmoeting, kennisdeling en
belangenbehartiging dat bijdraagt aan herstel van mensen met overmatige angst. De
organisatie streeft naar meer openheid over – en meer begrip voor – angst- en
dwangklachten. Onderdeel van de ADF stichting is de Nederlandse Hyperventilatie Stichting
(NHS), de landelijke patiënten en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met
hyperventilatieklachten.


Wie ben jij?
Je bent enthousiast, steekt graag de handen uit de mouwen, maar je weet grenzen te
stellen. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Je kunt empathisch zijn, maar laat je door
medeleven niet van de wijs brengen. Als directeur heb je een groot netwerk in de
geestelijke gezondheidszorg. Ervaring in dit werkveld is noodzakelijk. Evenals een netwerk
bij de overheid. Je hebt minimaal HBO werk/denkniveau en begrijpt hoe IT en
automatisering werkt. Tot slot sta je natuurlijk achter de missies van ADF en NHS.


Aanbod
Een mooie rol waarin jij bijdraagt aan de verbetering van kwaliteit van leven voor mensen
met een psychische kwetsbaarheid. 24-32 uur per week, inschaling in schaal 12 van de CAO
Sociaal Werk 2019-2021.


Procedure


Reageren op deze vacature kan tot 8 december 2020. De sollicitatieprocedure bestaat uit
een assessment en drie gesprekken: een kennismaking met het bestuur; een gesprek met
collega’s en tot slot een ‘klikgesprek’ met enkele vrijwilligers.


Wij zijn een inclusieve organisatie. We nodigen iedereen die aan de kwalificaties tegemoet
kan komen uit om te solliciteren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze
directeur Sander Pronk (sander@adfstichting.nl). CV en motivatie kan je sturen naar onze
voorzitter Josine van Hamersveld (josine@adfstichting.nl).

Het graf van Sam, omringd door zijn vrienden.

Samen is een documentaire over Sam. Sam was een bijzondere jongen die twee jaar geleden, op twintigjarige leeftijd, zich van zijn eigen leven beroofde. Volgens zijn vrienden was Sam de meest lieve, behulpzame en grappige jongen die zij kenden. Maar hij had moeite om zijn plek te vinden in de maatschappij. Gedurende zijn leven zag hij meerdere hulpverleners.

Via de gesprekken met familie en vrienden krijg je in deze documentaire de mooie en minder mooie anekdotes over Sam te horen. Je maakt kennis met de problematiek van een tiener die buiten de maatschappij valt. Tenslotte krijg je een kijkje in het verwerkingsproces van zijn familie en vrienden: hoe gaan zij om met onverwachte rouw?

‘Er zijn veel vooroordelen over depressie die niet kloppen’, schrijven de documentairemakers Rosanne Gjaltema en Tyson Malaihollo in hun uitleg over de documentaire op het crowdfunding platform ‘Cinecrowd’. ‘Wij hopen het begrip voor depressie te vergroten. Ook zie je hoe makkelijk het is om in een negatieve spiraal te belanden. ‘ De crowdfunding loopt nog tot 27 november, dus help mee.

De documentaire wordt gemaakt in samenwerking met 113 zelfmoordpreventie. De documentairemakers hebben hun streefbedrag inmiddels gehaald. Op facebook houden de makers van ‘Samen, de documentaire’ belangstellenden op de hoogte over de voortgang van het project en de verschijningsdatum.

Het project Kinderen Bedwingen Angst doet onderzoek naar de beste behandeling voor kinderen met een angst of fobie. Het gaat om angsten voor een bepaald dier, voorwerp of voor bepaalde situaties. Veel kinderen hebben een specifieke fobie. Dat kan het leven op school, thuis en op andere plekken lastig maken. Tijdens het onderzoek worden kinderen met een specifieke fobie gediagnosticeerd. Ze krijgen een behandeling bij de verschillende, deelnemende instellingen.


De ADF stichting werkt samen met het onderzoeksteam onder leiding van dr. Anke Klein, psychologe, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Het onderzoek wordt op verschillende plekken uitgevoerd in Amsterdam, Groningen en Bochum in Duitsland.

Illustratie: Geertje Claessen – www.geertjegrom.com


Het onderzoeksteam is op zoek naar kinderen van 7 tot en met 14 jaar met een specifieke fobie, en hun ouders. Als kinderen naast een specifieke fobie ook andere klachten hebben, kunnen ze meedoen. Kinderen kunnen niet meedoen als ze op dit moment al een andere behandeling voor angstklachten volgen.


Ouders die interesse hebben, worden eerst kort telefonisch met vragen benaderd door een van de onderzoekers. Hierin leggen de onderzoekers alles uit over het onderzoek, de aanmeldingsprocedure en gaan zij met het gezin na of deelname een goed idee is. Als de ouders na dit gesprek besluiten mee te doen, is een verwijzing van de huisarts nodig. In het kader van het wetenschappelijk onderzoek wordt deze behandeling kosteloos aangeboden. Meer informatie via Dr. Anke Klein of Annelieke Hagen.


Email: kiba@fsw.leidenuniv.nl
Telefoon: 071-5276673
Website: www.angstbijkinderen.nl – wordt januari 2021 actief.