Antidepressiva

De medicijnen die het meest worden ingezet bij angst- of dwangklachten zijn antidepressiva. Deze medicijnen werken door het evenwicht tussen bepaalde stoffen in de hersenen met elkaar in balans te brengen. Hierdoor kunnen de klachten verminderen en kan er beter gewerkt worden aan herstel. Er zijn verschillende soorten antidepressiva, waarover je hieronder meer kunt lezen.

SSRI

SSRI’s werken doordat ze zorgen dat serotonine langer in het lichaam blijft. De heropname van deze stof wordt tegengehouden. Onderzoekers denken dat door deze medicijnen de zenuwcellen die serotinine gebruiken minder overprikkeld raken. Hierdoor wordt de angst minder. Deze groep antidepressiva wordt ook wel de ‘moderne antidepressiva’ genoemd. Het is de meest gebruikte vorm van antidepressiva omdat het voor veel patiënten goed werkt.

SSRI’s worden door de meeste mensen goed verdragen. Toch kun je vooral in de eerste paar weken last krijgen van bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: misselijkheid, slecht slapen, sufheid of juist rusteloosheid. En soms wordt de angst de eerste paar weken erger. Dat gebeurt bij ongeveer een derde van de mensen. Dit gaat voorbij en de arts kan, als dat nodig is, tijdelijk een kalmeringsmiddel voorschrijven.

Er kunnen ook bijwerkingen zijn die blijven. Bijvoorbeeld meer of minder eetlust, gewichtstoename, veranderingen van je ontlastingspatroon en seksuele problemen. Deze bijwerkingen verbeteren weer als je met de medicatie stopt of als de dosis wordt verlaagd. Bespreek bijwerkingen altijd met je arts. Deze kan dan bijvoorbeeld de dosis verlagen waardoor de bijwerkingen minder worden.

Voorbeelden van SSRI’s zijn: citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline.

SNRI

Deze medicijnen lijken erg op de SSRI’s. Het verschil is dat niet alleen de heropname van serotonine wordt geremd maar ook die van noradrenaline. Dit is een andere stof die ook invloed heeft op je stemming. Ongeveer 70% van de mensen met een piekerstoornis heeft baat bij een SNRI.

De bijwerkingen zijn over het algemeen hetzelfde als bij de SSRI’s.

Voorbeelden van SNRI’s zijn: venlafaxine, duloxetine

TCA

Deze soort kwam rond 1960 op de markt en was de eerste groep antidepresssiva. Tricyclische antidepressiva regelen in de hersenen de heropname van serotonine en noradrenaline, maar hebben vaak ook een effect op andere neurotransmitters. Hierdoor kunnen deze antidepressiva meer bijwerkingen hebben. Inmiddels weten we uit onderzoek dat de moderne antidepressiva net zo goed werken als de TCA.

Je kunt bij deze medicijnen last krijgen van overmatig transpireren, droge mond, trage stoelgang en slaperigheid.

Voorbeelden van TCA zijn: amitriptyline, clomipramine, imipramine, nortriptyline. Bij angst en dwangstoornissen wordt meestal clomipramine gebruikt.

MAO-remmers

MAO-remmers zijn samen met TCA een van de eerste medicijnen die gebruikt werden bij de behandeling van depressie. Op dit moment zijn de middelen niet meer in Nederland geregistreerd, maar ze mogen wel met een zogenaamde artsenverklaring worden voorgeschreven. MAO-remmers zorgen ervoor dat enzymen in ons lichaam stoppen met het afbreken van belangrijke stoffen zoals serotonine en noradrenaline. Bij het gebruik van MAO-remmers wordt de stof tyramine niet afgebroken, waardoor deze in grote hoeveelheden in het lichaam blijft.

Een hoge concentratie tyramine in het bloed kan zorgen voor een snelle en sterke stijging van de bloeddruk. Daarom is het nodig om een tyramine-arm dieet te volgen bij het gebruik van deze medicijnen.

Voorbeelden van MAO-remmers zijn: fenelzine, tranylcypromine . De MAO remmers worden alleen voorgeschreven als de angststoornis niet met SSRI’s, TCA’s of met psychotherapie te behandelen zijn.

Taperingstrips

Bij het afbouwen van antidepressiva, antipsychotica, slaap-en kalmeringsmiddelen en andere medicijnen kunnen zich allerlei problemen voordoen. Problemen waar je zoveel last van kunnen hebben dat stoppen met de medicatie niet lukt, of alleen met heel veel moeite en klachten. Onttrekkingsverschijnselen is een van de belangrijkste problemen tijdens het afbouwen van bepaalde medicijnen. Dit zijn fysieke en psychische klachten als gevolg van abrupt stoppen of een te snelle dosisverlaging. Deze klachten kunnen worden voorkomen door niet in één keer abrupt te stoppen, maar door de dagelijkse dosis in kleine stapjes te verlagen en daarvoor voldoende tijd te nemen

Zwangerschap of borstvoeding met antidepressiva

Er zijn onderzoeken die laten zien dat er een kans is dat (ongeboren) kinderen minder goed groeien als de moeder antidepressiva gebruikt. De medicijnen kunnen via de placenta of de borstvoeding in het kind terecht komen. Aan de andere kant is ook gebleken dat het niet goed is voor het kind als de moeder zich niet goed voelt. De moeder zal meer stresshormoon aanmaken. En die komen ook bij het kindje terecht. Het is dus lastig om te zeggen wat de beste manier van behandeling is. Er is tegenwoordig wel steeds meer bekend over waar je op moet letten, zodat eventuele problemen met het kindje op tijd worden ontdekt. Overleg met je arts de voor- en nadelen. Zo kan je samen besluiten wat het beste is voor jou en je kind.

Wil je meer informatie over de zin en onzin van antidepressiva?

De website www.antidepressiva.nl geeft hier meer informatie over. Dit is een onafhankelijke website en is niet vóór of  tegen antidepressiva.  Klik hier voor een link naar de website.

Benzodiazepinen

Als een antidepressivum niet voldoende werkt, of als de klachten verergeren in het beginstadium, kunnen benzodiazepinen voorgeschreven worden. Dit zijn kalmerende medicijnen, ook wel tranquillizers genoemd. Ze verminderen angst en onrust en soms ook de lichamelijke klachten die het gevolg zijn van angst. Het nadeel is alleen dat deze middelen verslavend kunnen zijn. Daarom willen artsen benzodiazepinen niet graag langdurig voorschrijven.

De bijwerkingen van benzodiazepinen kunnen zijn: sufheid, geheugenstoornissen, concentratieproblemen en een vertraagde reactietijd.

Voorbeelden van benzodiazepinen zijn: oxazepam, diazepam, alprazolam.

 

Zoeken
X