Lukt het om depressie te voorkomen?

MIND wil nagaan hoe mensen omgaan met somberheid en depressie en wat ze doen om zo min mogelijk klachten te hebben. En wat dit betekent voor hun naasten.

Wat zijn uw ervaringen met zorgverleners in de eerstelijn, zoals huisarts, praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) en psycholoog? Wat vond u goed en wat kan er beter? Preventie is hierbij erg belangrijk, in en buiten de zorg.

Het invullen kost ca. 15 min. afhankelijk van uw situatie.

Klik op de link om mee te doen:

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/depressievoorkomen

Deze enquête is onderdeel van een project in het landelijk Meerjarenprogramma depressiepreventie. De gegevens worden anoniem verwerkt om zorg en preventie te verbeteren.

Wilt u meedoen en de oproep verder verspreiden?

Zoeken
X