Gezonde proefpersonen en depressieve patiënten gezocht voor een onderzoek naar een diagnostische test voor depressie

Depressie is een veel voorkomende, psychische aandoening. Momenteel is het lastig om een depressie eenduidig vast te stellen. Wel is uit onderzoek dat de afgelopen jaren in onder meer Nederland is uitgevoerd, gebleken dat de hoeveelheden van sommige lichaamseigen stoffen, zoals eiwitten en hormonen, in bloed en urine bij patiënten met een depressie anders zijn dan bij gezonde personen.

In een nieuw onderzoek willen we bij grote groep patiënten met een depressie nagaan hoe deze hoeveelheden afwijken in vergelijking tot mensen zonder deze aandoening (ofwel gezonde proefpersonen).

Wat houdt het onderzoek in?

  • Een kort mondeling interview (maximaal 10 minuten) en het invullen van diverse schriftelijke vragenlijsten (maximaal 30 minuten).
  • Het afnemen van in totaal 5 buisjes (50 ml) bloed
  • Het verzamelen (thuis) van 50 ml ochtendurine.

Waarom meedoen aan dit onderzoek?
Uw eventuele medewerking is van groot belang omdat we daardoor een beter beeld hopen te krijgen van de verschillen tussen depressieve patiënten en gezonde personen. We verwachten dat de resultaten van het onderzoek het in de toekomst mogelijk zullen maken om een diagnostische test te ontwikkelen waarmee met meer zekerheid de diagnose depressie kan worden vastgesteld.

Vergoeding
Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u een boekenbon ter waarde van €20,-.
U krijgt ook eventuele reiskosten vergoed.

Het onderzoek zal plaatsvinden op de locaties :

• Dr. W. Bohlmeijer, psychiater Brummen
• Gelre ziekenhuis, Apeldoorn
• Scal, Leiden
• SHO huisartsen post,   Dieren + Velp
• STAR-MDC, Rotterdam
• WECOR / SHL, Ettenleur

Geïnteresseerd?
Dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers via email:info@brainlabs.nl of telefoon 0575-565213.  Onderzoekers:   dr. W. Bohlmeijer, psychiater en  dr. F. Heijenbrok, clinical development.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Brainlabs.

Zoeken
X