De zorg schend verplicht uw privacy: teken de petitie

De medici moeten heel veel gegevens van patiënten verplicht doorgeven aan zorgverzekeraars. Dit alles onder het motto om de marktwerking te kunnen optimaliseren. Het regelmatig invullen van vragenlijsten heet ROM: Routine Outcome Monitoring.
ROM was oorspronkelijk bedoeld voor het verbeteren van de individuele behandeling. Dit gebruik is verdrongen door het moeten leveren van ROM-gegevens aan de stichting benchmark GGZ. Privacygevoelige informatie wordt op grote schaal verstrekt zonder toestemming van de patiënt.

Lees verder en teken ook de petitie.

Zoeken
X