Het graf van Sam, omringd door zijn vrienden.

Samen is een documentaire over Sam. Sam was een bijzondere jongen die twee jaar geleden, op twintigjarige leeftijd, zich van zijn eigen leven beroofde. Volgens zijn vrienden was Sam de meest lieve, behulpzame en grappige jongen die zij kenden. Maar hij had moeite om zijn plek te vinden in de maatschappij. Gedurende zijn leven zag hij meerdere hulpverleners.

Via de gesprekken met familie en vrienden krijg je in deze documentaire de mooie en minder mooie anekdotes over Sam te horen. Je maakt kennis met de problematiek van een tiener die buiten de maatschappij valt. Tenslotte krijg je een kijkje in het verwerkingsproces van zijn familie en vrienden: hoe gaan zij om met onverwachte rouw?

‘Er zijn veel vooroordelen over depressie die niet kloppen’, schrijven de documentairemakers Rosanne Gjaltema en Tyson Malaihollo in hun uitleg over de documentaire op het crowdfunding platform ‘Cinecrowd’. ‘Wij hopen het begrip voor depressie te vergroten. Ook zie je hoe makkelijk het is om in een negatieve spiraal te belanden. ‘ De crowdfunding loopt nog tot 27 november, dus help mee.

De documentaire wordt gemaakt in samenwerking met 113 zelfmoordpreventie. De documentairemakers hebben hun streefbedrag inmiddels gehaald. Op facebook houden de makers van ‘Samen, de documentaire’ belangstellenden op de hoogte over de voortgang van het project en de verschijningsdatum.

Het project Kinderen Bedwingen Angst doet onderzoek naar de beste behandeling voor kinderen met een angst of fobie. Het gaat om angsten voor een bepaald dier, voorwerp of voor bepaalde situaties. Veel kinderen hebben een specifieke fobie. Dat kan het leven op school, thuis en op andere plekken lastig maken. Tijdens het onderzoek worden kinderen met een specifieke fobie gediagnosticeerd. Ze krijgen een behandeling bij de verschillende, deelnemende instellingen.


De ADF stichting werkt samen met het onderzoeksteam onder leiding van dr. Anke Klein, psychologe, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Het onderzoek wordt op verschillende plekken uitgevoerd in Amsterdam, Groningen en Bochum in Duitsland.

Illustratie: Geertje Claessen – www.geertjegrom.com


Het onderzoeksteam is op zoek naar kinderen van 7 tot en met 14 jaar met een specifieke fobie, en hun ouders. Als kinderen naast een specifieke fobie ook andere klachten hebben, kunnen ze meedoen. Kinderen kunnen niet meedoen als ze op dit moment al een andere behandeling voor angstklachten volgen.


Ouders die interesse hebben, worden eerst kort telefonisch met vragen benaderd door een van de onderzoekers. Hierin leggen de onderzoekers alles uit over het onderzoek, de aanmeldingsprocedure en gaan zij met het gezin na of deelname een goed idee is. Als de ouders na dit gesprek besluiten mee te doen, is een verwijzing van de huisarts nodig. In het kader van het wetenschappelijk onderzoek wordt deze behandeling kosteloos aangeboden. Meer informatie via Dr. Anke Klein of Annelieke Hagen.


Email: kiba@fsw.leidenuniv.nl
Telefoon: 071-5276673
Website: www.angstbijkinderen.nl – wordt januari 2021 actief.

Artikel uit vakblad De Psycholoog

Een internationale werkgroep die zich bezighoudt met dwangstoornissen geeft aan dat in coronatijd geneesmiddelen de voorkeur hebben bij de behandeling van cliënten met smetvrees. Prof.dr. Lisbeth Utens en collega’s van het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (dat) van LEVVEL, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, verwonderen zich over dat advies. Zij pleiten ervoor eerst exposure en response interventie (ERP) toe te passen. ‘Wij achten het zinvoller om met cliënten te bespreken wat verstandige maatregelen zijn, zoals de RIVM-richtlijn, en wat ‘teveel van het goede’ is, zoals de dwangrituelen.’

Artikel uit vakblad De Psycholoog.
Het artikel uit vakblad De Psycholoog

Mensen met smetvrees overschrijden met hun dwanghandelingen vaak de RIVM-richtlijn, ook in situaties waarin besmetting niet op de loer ligt, zoals thuis. Bijvoorbeeld door meermaals per dag meer dan tien minuten hun handen wassen, door langdurig te douchen met grote hoeveelheden shampoo en excessief schoon te maken terwijl er geen andere mensen in huis zijn geweest. Dit zijn vormen van dwang die met ERP afgebouwd kunnen worden. Thuis is ook vaak de context waarin de dwang zich afspeelt en waar er juist met ERP geoefend moet worden.

Bij toename van smetvreesklachten is het juist belangrijker niet te stoppen met ERP. Wanneer bepaalde plekken voor exposure niet worden bezocht, zoals het openbaar vervoer of openbare toiletten, hoeft de behandeling met ERP niet gestopt te worden. Juist het overmatig handen wassen en schoonmaken in de thuissituatie kan worden afgebouwd door middes van ERP. Lisbeth Utens: ‘Het advies om ERP tijdelijk stoppen is wat ons betreft zorgelijk. Naar ons inzicht kan dit advies de voortgang van de behandeling van cliënten met smetvrees belemmeren. De algemene aanbeveling om cliënten met smetvrees als eerste keus farmacotherapie aan te bieden, dus geneesmiddelen, vinden wij onvoldoende onderbouwd. Dit gaat in tegen de algemeen aanvraarde richtlijnen voor de behandeling van kinderen en jongeren met een dwangstoornis. Pas nadat ERP adequaat, voldoende intensief en voor langere tijd is toegepast, met goede inzet van patiënt , gezin en therapeut zonder dat er progressie wordt geboekt is, kan psychofarmaca worden overwogen.’

Geïnteresseerden kunnen het volledige artikel van prof. dr. Lisbeth Utens uit het vaktijdschrift De Psycholoog downloaden.

In onzekere tijden, zoals nu tijdens de coronacrisis, piekeren we wat af. Vooral ’s nachts beginnen we te malen. Hoe kan dat? Professor Erik Scherder, klinisch psycholoog en hersenwetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam, legt uit.

Het regelmatig drinken van alcohol kan psychische klachten verergeren. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut.

Wegens afwezigheid van de beheerder is de ADF chatroom op ons Youtubekanaal tijdelijk niet beschikbaar.

Na drie weken zomersluiting is de ADF stichting weer bereikbaar per e-mail en telefoon. Dit geldt ook voor de telefonische hulpdienst.

Stayfine

Stayfine is een app-based onderzoek dat terugval wil voorkomen bij jongeren die te maken hebben gehad met angst en/of depressie.

De ADF stichting is tijdens de zomer een paar weken niet bereikbaar.

Bij het gebruik van ssri’s voor een angststoornis of depressie, kunnen seksuele klachten optreden. In dat geval is het zaak hiervan melding te maken.