Bestuur en directie ADF

Graag stellen we ons bestuur en directie hier aan je voor.

“In 1968 werd de ADF-stichting opgericht door mijn moeder, Marina de Wolf. Toen zij in 1997 plotseling overleed dreigde het voortbestaan van de patiëntenvereniging en het zojuist opgerichte gespecialiseerd behandelcentrum in Ermelo dat naar haar genoemd is, in gevaar te komen. Jarenlang heb ik meegemaakt hoe zij zich inzette voor de patiënt die niet de juiste weg naar een goede behandeling kon vinden. Zelf was ik werkzaam in een ziekenhuis en ik voelde me hier ook altijd nauw betrokken bij de patiënt en zijn familie.

Om een lang verhaal kort te maken: ik heb toen besloten om de schouders onder het levenswerk van mijn moeder te zetten. Ik ben inmiddels 20 jaar als directeur aan de ADF stichting verbonden geweest en vanaf 1 september 2018 met veel plezier de volgende fase ingegaan als voorzitter van het bestuur.

Samen met mijn mede-bestuursleden, directeur Marjolijn van Kooten en het team van medewerkers en vrijwilligers hoop ik nog een tijd betrokken te zijn bij deze mooie stichting.”

Josine van HamersveldVoorzitter uitvoerend bestuur

Marjolijn van Kooten is de uitvinder van psychiatrisch cabaret. Haar voorstellingen gaan over haar eigen angststoornis en depressies en zitten vol zelfspot en zwarte humor. In het theater doorbreekt zij het taboe op psychische aandoeningen al tien jaar. Naast haar werk als cabaretier is ze sinds 1 februari 2021 directeur van de ADF en NHS.  

‘Ik heb zelf bijna twintig jaar een paniekstoornis met agorafobie gehad, en daar werd ik ook nog eens depressief van. Ik heb echt alle therapieën gevolgd die er maar waren. Waar ik altijd erg onder leed was de schaamte. Ik was ervan overtuigd dat ik de grootste kneus op aarde was en dat de rest van de wereld wel normaal was en kon doorzetten. Ik dacht dat het mijn eigen schuld was. Toen ik eenmaal open durfde te zijn over mijn angst – na een aanloop van jaren – ging er een wereld voor me open. Ik ontdekte dat ik helemaal niet alleen was. Dat heel veel mensen last hebben van angst, dwang of depressie. Ook in mijn eigen omgeving. Het contact met lotgenoten, of zoals ik het altijd noem: ‘mijn groep’ heeft me minstens zo goed geholpen als therapie. Sinds dat inzicht zijn openheid en contact met mijn groep de pijlers van mijn psychische gezondheid geworden. En de rust die dat geeft gun ik iedereen. Daarom heb ik gekozen voor de ADF: vanwege het doorbreken van het taboe en het zoeken naar verbinding.’ 

Drs. Marjolijn van KootenDirecteur

Martin van den Brink is interim en projectmanager in het dagelijks leven en voert vooral veranderopdrachten uit voor zorginstellingen. Martin is zijn werkzame leven gestart bij de politie in Utrecht en is daarna in het bedrijfsleven gaan werken. Vanaf 2001 werkt hij als ZZP-er. Martin studeerde bedrijfseconomisch Recht.  

“Enige jaren geleden maakte ik kennis met de ADF stichting in verband met een angststoornis van iemand in mijn directe omgeving. Het bleek een ware zoektocht om de juiste behandeling te krijgen. Na een aantal slechte ervaringen kwam ik in contact met de ADF stichting waar ik erg goed ben opgevangen en geholpen. Na bemiddeling van toenmalig directeur ADF Josine van Hamersveld konden wij snel terecht bij één van de drie gespecialiseerde behandelcentra in Nederland. Hier kregen wij wel de hulp die wij nodig hadden.

Ik maak mij er sterk voor dat met name jonge mensen die geconfronteerd worden met angst of dwangklachten snel bij de juiste behandelaar terecht kunnen. Hoe eerder de juiste behandeling begint hoe groter de kans op resultaat.

Toen dan ook in 2013 de oproep voor een nieuwe penningmeester in Vizier stond, heb ik gelijk gereageerd. Nog steeds ben ik blij met het feit dat ik mijn bijdrage kan leveren aan deze mooie stichting die zoveel voor mensen met angst- en dwangstoornissen kan betekenen.”

Mr. Martin van den BrinkVoorzitter toezichthoudend bestuur

In het dagelijks leven is Anton werkzaam bij het Europees Octrooibureau.

“Ik lijd sinds 15 jaar voornamelijk aan een hoogtefobie, gelukkig in steeds mindere mate. Mijn doelen bij de ADF, naast de normale bestuurlijke taken, zijn het wijder verspreiden van het bewustzijn rond angststoornissen, het verlagen van de drempel voor hulp en het mensen faciliteren bij het vinden van de juiste hulp. Angstklachten kunnen vele oorzaken hebben en vele verschillende symptomen. Onderzoek bij zo’n diverse groep is lastig: niet alles werkt bij iedereen. Het is daarom zeer belangrijk dat mensen zélf regisseur kunnen zijn van hun eigen behandeling. En daar hoort goede voorlichting bij.

Daar zet ik mij voor in. De eerste tip: hoe vroeger je erbij bent, hoe makkelijker de stoornis op te lossen is.”

Ir. Anton VersluisToezichthoudend bestuurder

Ton van Balkom is als hoogleraar psychiatrie en psychiater verbonden aan de afdeling psychiatrie en het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO) van het VU-MC te Amsterdam en GGzinGeest, waar hij werkzaam is als opleider psychiatrie en op de Top GGZ afdeling angst en dwang patiëntenzorg doet.

“Ik vind de emancipatie van patiënten erg belangrijk en wil me inzetten om diagnostiek en behandelingen voor mensen met angst en dwang te verbeteren en het taboe dat hier nog steeds op rust te doorbreken. Ik wil deze doelen bereiken door mij in te zetten voor het bestuur van de ADF Stichting. Daarnaast voer ik regelmatig second opinions uit voor donateurs van de Angst, Dwang en Fobie stichting.”

Prof. dr. Ton van BalkomToezichthoudend bestuurder

Lisbeth Utens is bijzonder hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij kinderen en adolescenten met angststoornissen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en verbonden aan het expertise centrum Dwang, Angst en Tics van het academisch centrum voor kinder – en jeugdpsychiatrie de Bascule te Amsterdam. Daar is zij ook werkzaam als klinisch psycholoog, waar zij second opinions uitvoert bij kinderen en jongeren met dwang en angstklachten.

“Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd. Als er geen behandeling plaatsvindt, is er verhoogde kans op schooluitval en psychopathologie op volwassen leeftijd, met name angst en depressie. Het is schrijnend dat het merendeel van de kinderen geen hulp ontvangt. Dwangklachten kunnen met dezelfde gevolgen gepaard gaan en ook een zeer beperkende invloed hebben op het leven van het kind, de jongere en het gezin.

Er rust helaas nog steeds een taboe op het bespreken van angst en dwangklachten. Angst en dwang gaat gepaard met een grote lijdenslast en veel verborgen leed. Daarom wil ik me graag inzetten voor de ADF stichting om hier meer bekendheid aan te geven.

Met wetenschappelijk onderzoek probeer ik bij te dragen aan betere zorg voor de kinderen met angst en dwang en hun gezinnen.”

Prof. dr. Lisbeth UtensToezichthoudend bestuurder

Gert-Jan Hendriks is sinds 2008 werkzaam bij Overwaal, expertisecentrum voor Angst-, Dwangstoornissen en PTSS, onderdeel van Pro Persona. Naast zijn werk als psychiater is hij verantwoordelijk voor het behandel- en onderzoeksprogramma voor Angst-, Dwangstoornissen en PTSS. Hij promoveerde in 2009 op de behandeling van angststoornissen bij ouderen en is sinds 1 april 2019 als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute. Zijn leeropdracht is de behandeling van angststoornissen en depressie bij ouderen.

“Mijn drijfveren om deel uit te maken van het bestuur van de ADF-Stichting zijn het onder de aandacht brengen van de goede behandelmogelijkheden, juist ook voor mensen ouder dan 65 jaar, het meewerken aan het vormgeven van de doelgroep met PTSS, het doorbreken van stigma en bijdragen aan de zichtbaarheid van de ADF-Stichting.”

Prof. dr. Gert-Jan HendriksToezichthoudend bestuurder