Elsbeth Zandee

De kracht van beelden op gevoelens en denkpatronen, het gebruik van Virtual Reality bij de behandeling van angststoornissen

Virtual Reality is een manier om een situatie te beleven zonder dat je ernaartoe gaat. In de behandeling van een psycholoog gaat het vaak over situaties die niet lekker lopen of misgaan. In de cognitieve gedragstherapie wordt er dan gekeken naar de gedachten en gevoelens en het gedrag van mensen. Maar dat is vaak achteraf en vaak weet iemand dan niet meer precies wat hij zei of wat zij dacht.

Nu kunnen we met Virtual Reality iemand in de situatie zetten die hij of zij vreest en direct behandelen. In de presentatie neem ik je mee in hoe dit gaat en wat de ervaringen tot nu toe zijn en demonstreren we een stukje van een VR-behandelsessie.

Het interessante is dat iedereen weet dat het niet echt is, maar zodra je de bril opzet ‘vergeet’ je dat het niet echt is en reageer je hetzelfde als in een echte situatie. Tegelijkertijd weet je nog wel dat het niet echt is en durf je meer te zeggen en te doen als in een echte situatie. Achteraf heb je de ervaring dat je het hebt gedaan en het lukte, het ging goed!

 

Jenny Blaauwbroek

ACT: doen wat je echt belangrijk vindt

Angst voelen is geen probleem. De manier waarop je energie verliest aan het bestrijden van angst is een veel groter probleem. Het belemmert je het leven te leiden wat je wilt. ACT geeft tools om te ontdekken wat er toe doet voor jou, maar vooral om er naar te leven. Waardoor je met angst, toch kan doen wat jij echt belangrijk vindt! In deze presentatie wordt toegelicht hoe jongeren (met behulp van ACT your way) hun eigen weg volgen en zij leren om gaan met alle angst en stress die de jongvolwassenheid met zich meebrengt.

 

Neeltje Batelaan Willemijn Scholten

Kun je veilig stoppen met antidepressiva?

Mensen met angststoornissen slikken vaak antidepressiva. Als zij na herstel van hun angststoornis proberen te stoppen met deze pillen hebben ze een kans op terugkeer van klachten. Het blijkt dat terugval vaak voorkomt, maar lang niet bij iedereen. Ook lukt het afbouwen bij een behoorlijk aantal mensen niet, zij verminderen de dosis wel, maar het lukt niet om de medicatie helemaal af te bouwen. Wat kan iemand die antidepressiva slikt het beste doen? Afbouwen of de pillen blijven slikken? En hoe kun je het afbouwen het beste aanpakken? Neeltje Batelaan (psychiater) en Willemijn Scholten (psychotherapeut) behandelen mensen met angststoornissen en doen onderzoek naar het afbouwen van antidepressiva. Zij vertellen in deze lezing over de stand van zaken rondom afbouw, over de voor- en nadelen ervan en geven advies over hoe het beste de keuze voor wel of niet afbouwen gemaakt kan worden.

 

Wat is intensieve therapie voor angst en dwang bij Kliniek Overwaal

Kortdurende intensieve exposure in verschillende varianten (van 4 dagen tot 4 weken) gekoppeld aan consolidatie van het leerproces in de persoonlijke leefomgeving van de patiënt bij complexe PTSS, obsessieve compulsieve stoornissen, sociale angststoornis en gegeneraliseerde agorafobie is een goed alternatief voor patiënten bij wie eerdere behandelingen in de specialistische GGZ geen of onvoldoende resultaat hebben gehad. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de voortgang van het implementeren van deze behandelingen binnen het expertisecentrum Overwaal voor Angst Dwang & PTSS van Pro Persona, worden een aantal mythes ontkracht zoals de uniciteit van de therapeutische relatie, en wordt dit verder uitgediept aan de hand van het bespreken van een specifieke behandeling met patiënt en één van de therapeuten. 

 

Marcel van den Hout

Hoe EMDR werkt

EMDR is een nogal vreemde therapie voor mensen die lijden aan een Post Traumatisch Stress Syndroom. Tijdens de behandeling wordt patiënten gevraagd terug te denken aan het trauma en, tegelijkertijd, de ogen te bewegen. Vreemd of niet, die therapie werkt erg goed. Maar hoe dan? We hebben dat experimenteel onderzocht en we menen dat inmiddels wel te begrijpen. Op hoofdlijnen.  Dat onderzoek wordt op een niet-technische manier uitgelegd, begrijpelijk voor buitenstaanders. Ik zal het ook hebben over de praktische betekenis: wat doe je er dan mee,  met dat onderzoek? 

 

Marjolijn van Kooten

Voorstelling Marjolijn van kooten

Al eerder gaven we jullie als heuse theatertip om naar de nieuwe voorstelling van Marjolijn van Kooten te gaan.  In haar nieuwe show ‘Ik zie de bui al hangen’ gaat ze verder met waar ze in ‘Geen paniek’ gebleven is. Gezellige onderwerpen als depressie, moedeloosheid, zelfkritiek en angst passeren de revue. Hoopvol gaat Marjolijn bij coaches, yogadocenten, ervaringsdeskundigen en psychologen te rade. Maar of het helpt…

We horen zoveel leuke reacties van mensen die ons aangeven er geweest te zijn, dat we de voorstelling van Marjolijn voor een deel naar ons congres hebben gehaald. Kijk hier naar het fragment van haar show en mocht je zo enthousiast worden klik dan hier voor haar speellijst.

Een heerlijke voorstelling met zwarte humor om van te smullen. Je knapt er echt van op!

 

Psychiater Menno Oosterhoff

Alle beetjes helpen

Dwang is vaak een hardnekkig probleem. Wat kun je doen om de moed niet te verliezen? Het definitieve antwoord daarop heb ik zeker niet, maar wel een aantal tips, die misschien kunnen helpen. 

 

Zoeken
X