Na drie weken zomersluiting, is de ADF stichting weer bereikbaar per e-mail en telefoon. Je kunt dus weer bellen met de telefonische hulpdienst, voor advies of een luisterend oor, of bij onze administratie voor bijvoorbeeld vragen over donateurschap of ons magazine de Vizier. De contactgegevens zijn te vinden op onze website.